ProRail  
 

Algemeen
Deze site is eigendom van ProRail. De verhalen die NO GAME aan bod komen zijn gebaseerd op waargebeurde feiten, gebeurtenissen en ongelukken. Om te voorkomen dat (nabestaanden van) slachtoffers geconfronteerd worden met pijnlijke herinneringen zijn de namen, locaties en geslacht in de situatieschetsen veranderd. Deze informatie is door ProRail met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.


Aansprakelijkheid
ProRail sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.


Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website berust geheel bij ProRail. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ProRail.

 

 

 
 
Copyright 2009, ProRail - Play No-Game! - Sluit venster