Deze website is niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer 6 of lager. De website zal dan ook niet correct werken.
Update je browser of download een van de onderstaande browsers

Safari Firefox Chrome Explorer

Uitwerking leerdoelen

Het doel van PazzUp is ongelukken voorkomen door kinderen/jongeren bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme langs het spoor. We onderscheiden daarbij de volgende subdoelen op het gebied van kennis, houding en gedrag.

Kennis

De leerlingen weten wat de gevolgen kunnen zijn van risicovol gedrag.
De leerlingen weten wat de risicofactoren zijn: haast, overschatting van eigen vaardigheden, geen gevaar zien, groepsgedrag, afleidende apparatuur.
De leerlingen weten welke verkeerregels bij spoorwegovergangen van toepassing zijn.

Houding

De leerlingen willen risicovolle situaties in de buurt van het spoor vermijden.

Gedrag
De leerlingen zetten de opgedane kennis om in gedrag. In de buurt van een overweg of spoor:
 • volgen de leerlingen de veiligheidssignalen op: ze stoppen als bellen rinkelen of lampen aangaan en vervolgen hun weg als de bomen open zijn en de lichten gedoofd. Als ze al aan het oversteken waren op het moment dat de signalen gaan, vervolgen ze hun weg zonder paniek, en houden de leerlingen zich aan de verkeersregels.
 • laten de leerlingen zich niet verleiden door haast en/of groepsdruk.
 • laten de leerlingen zich niet afleiden door apparatuur.
Theoretische achtergrond

Bij de uitwerking van PazzUp is zowel gebruik gemaakt van gedragstheorieën als van onderwijskundige modellen.

Gedragstheorieën
 • Theorie van urgentie: Urgentie wordt pas duidelijk als de gevolgen van foutief gedrag duidelijk zijn.
 • Theorie van handelingsperspectief: Gewenst gedrag wordt bewerkstelligd door duidelijk te maken wat gewenst gedrag is/hoe foutief gedrag voorkomen kan worden.
 • Theorie van herkenning: Mensen voelen zich pas aangesproken als zij zich herkennen in een bepaalde situatie/emotie of bepaald gedrag.
Onderwijskundige theorieën
 • Constructivisme/betekenisvol leren. Leren als actief en sociaal proces van kennisconstructie. Een individu kent betekenis toe aan informatie aansluitend op eerdere opgedane ervaringen. Het ophalen van voorkennis is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol leerproces. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen actief en doelgericht bezig
 • Kolb: voorkeursleerstijlen. Kolb ziet leren als een cyclisch proces waarbij altijd de volgende vier fasen worden doorlopen: concreet ervaren, waarnemen en overdenken, analyseren en abstract denken, actief experimenteren. Voor een succesvol leerproces zijn alle vier de fasen nodig. Daarom moeten alle fases in lesmateriaal aanwezig zijn. Een andere reden om alle fases aan bod te laten komen is dat iedereen een voorkeur heeft voor een of twee van de fases. Wanneer je een fase overslaat, loop je het gevaar dat de mensen voor wie dit de voorkeursfase is, afhaken. Zij zullen niet betrokken raken.


Bestellen

/
Aantal handleidingen
Gratis gastles groep 8
 • Naast uw bestelling ontvangt u automatisch informatie indien er nieuwe gastlessen of digitaal lesmateriaal beschikbaar is.
 • Als u geen berichten van PazzUp meer wenst te ontvangen, kunt u een mailtje sturen aan pazzup@podium.nl. Dan verwijderen we u uit het bestand.
 • ProRail gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden volgens AVG richtlijnen opgeslagen.
Als u op dit vinkje klikt, gaat u hiermee akkoord en verklaart u het Privacybeleid van ProRail gelezen te hebben.

Een medewerker van ProRail bezoekt uw klas en bespreekt aan de hand van filmpjes en krantenberichten op interactieve wijze met de leerlingen de gevaren van hun eigen gedrag langs het spoor. Wat zouden zij doen, in een vergelijkbare situatie? En door wie laten zij zich hierbij beïnvloeden?
 Een gastles duurt ca. 1 uur. Vul het formulier in, dan nemen we contact met u op om een afspraak te maken. Bij een te groot aantal aanvragen zullen wij voorrang geven aan de scholen met een kritieke locatie of route ten opzichte van het spoor.